Kalite Politikamız

Vizyonumuz doğrultusunda; müşterilerimize en üst düzeyde güvelik ve farkındalık değerini yaratmak için ‘ideal olanı’ hedefleyen, uluslararası standartlara ve vizyona sahip olarak kurulan, veriler ve kullanıcılara dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle devamlılığını sağlamaktır.

Sürekli iyileştirme, tüm Kam Bilgi Teknolojileri A.Ş. Çalışanlarının ilk prensibi ve sorumluluğudur.Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi ilke edindik. Müşterilerimizden gelen her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda yasal mevzuatlara da uygun çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.Müşterilerimiz ve ihtiyaçları motivasyon gücümüzdür.

Sürekli Gelişim, tüm Kam Bilgi Teknolojileri A.Ş. Çalışanlarının ilk prensibi ve sorumluluğudur.Ulus ve Uluslararası Hizmet Yönetimi Politikası

• Müşterilerimizin iletişim, teknoloji, güvenlik, ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
• Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına ve gelişimlerine katkı sağlamak,
• Yapılan işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi ve dünya standartlarında metodolojilere ve tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
• Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri / operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
• Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek ve maksimum verim sağlamak,
• Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve sadakat programı kapsamında sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
• Kalıcı müşteriler edinmek.Politikamızla İlgili Faaliyet Alanlarımız

• Yerinde veya sahada destek hizmetleri,
• Satış sonrası destek hizmetleri
• Yönetilen hizmetler
• Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
• Dış kaynak kullanım hizmetleriBilgi Güvenliği Politikası

Amacımız;

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, yeni nesil teknolojilerinin kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye'de ve dünyada 'Bilgi Güvenliği' alanında vizyon belirleyen kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız;

• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
• Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumayı,
• Bilgi güvenliği süreçlerini bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını temel alarak oluşturmayı, iş akış ve prosedürleri ile güvenlik seviyesinin korunmasının sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmeyi,
• Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmayı,
• Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almayı taahhüt ederiz.İş Sürekliliği Politikası

• İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyumu sağlar.
• İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri alır.
• Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturur, planları test eder ve güncelliğini korur.
• Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem alır.
• Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin eder.
• İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütür.
• İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirir ve iyileştirerek sürdürür.


Gücünü teknolojiden alır